Sopimusehdot

Salon sienimö Oy ja asiakas ovat sopineet asiakkaan tavaran kausisäilytyksestä tämän säilytyssopimuksen ehtojen mukaisesti.

1) Säilytyksestä maksetaan hinnaston mukaisesta hinnasta puolet heti ja tammikuussa loput. Maksuehto on 14 pv netto. Maksun viivästyessä Salon sienimöllä on oikeus periä kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko.

2) Tämä sopimus on voimassa talvikauden 15.9.-30.6 ellei muuta ei ole sovittu. Omaisuuden tuominen säilytykseen ja  noutaminen säilytyksestä tapahtuu sopimalla siitä erikseen säilytystilan edustajien kanssa. Erikseen sopimalla asiakkaalla on myös mahdollisuus päästä käymään säilytystilaan säilytyskauden aikana. Keväällä järjestetään muutama viikonloppu, jolloin omistajat pääsevät huoltamaan omaisuuttaan. Mikäli asiakas ei ole 30.6. mennessä vienyt omaisuuttaan pois säilytystiloista, Salon sienimöllä on oikeus laskuttaa asiakkaalta yliaikamaksuna kesäajalta 50% hinnaston mukaisesta talvikauden säilytyshinnasta ja 15.9. alkaen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen talvikauden säilytyshinta.

3) Säilytystila on varustettu palo- ja varashälytyslaitteilla ja Salon sienimö Oy:lla on vakuutusturvat kiinteistön ja vastuidensa osalta. Salon sienimö Oy:n vakuutukset eivät korvaa säilytettävänä olevalle asiakkaan omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.  Asiakas vastaa omaisuutensa vakuutusturvasta säilytyksen ajalta. Salon sienimö Oy edellyttää, että säilytyksessä olevalla asiakkaan omaisuudella on voimassaoleva vakuutus, joka sisältää vähintään palovakuutuksen. Salon sienimö ei vastaa säilytettävänä olevalle asiakkaan omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä mistään välillisestä vahingosta.

4) Turvallisuus ja vakuutusteknisistä syistä asiakas vastaa siitä, että säilytyksen aikana polttoainetankit ovat mahdollisimman tyhjiä. Huolehdi septik-tankin tyhjennyksestä ennen varastoimista. Kaasupullot siirretään erilliseen säilytyspaikkaan.

5) Mikäli säilytyskauden päättyessä Salon sienimö Oy:lla on asiakkaalta erääntyneitä saamisia säilytykseen tai muihin palveluihin liittyen, on Salon sienimö Oy:lla saatavansa vakuudeksi pidätysoikeus säilytettävänä tai palvelun kohteena olevaan omaisuuteen ja näin ollen oikeus pitää em. omaisuus hallussaan, kunnes kaikki maksuvelvoitteet on hoidettu. Tältä hallussapitoajalta Salon sienimö Oy perii kohta 3 mukaisen hinnan. Salon sienimö Oy:llä on viime kädessä oikeus myydä noutamatta jätetty asiakkaan omaisuus noudattaen lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688).

6) Asiakkaan on huolehdittava yhteystietojensa paikkaansapitävyydestä koko säilytyskauden.

7) Kaikki tätä sopimusta koskevat riitaisuudet, mistä osapuolet eivät neuvottelemalla pääse sovintoon, ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai kuluttajan osalta hänen vaatimuksesta hänen kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

%d bloggaajaa tykkää tästä: